Sekcja Niewidomych Masażystów

Skład:

 
  • Przewodniczący - Arkadiusz Obrycki 
  • Wiceprzewodnicząca - Grażyna Krysiak
  • Sekretarz -r Ryszard Husa
  • Skarbnik - Joachim Trocha
  • Członek - Stanisław Kubica
 
Kontakt: