Harmonogram Zajęć - "Krok Ku Samodzielności"

 

Artykuły

 • Harmonogram zajęć na marzec 2022 - Chorzów

  Logo PFRON i PZn

  Tytuł projektu

  Nr umowy o dofinansowanie

  Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

  Planowana liczba uczestników formy wsparcia

  Planowane miejsce wsparcia

  Planowane godziny wsparcia

  Planowany termin wsparcia

  Trener prowadzący

   

  „Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

   

  rehabilitacja podstawowa - zajęcia z orientacji przestrzennej zajęcia indywidulane

  1 BO po 3h

  Woj. Śląskie

   

  09:00-12:00

  09:00-12:00

  09:00-12:00

  05.03.2022

  08.03.2022

  12.03.2022

  Pani JZ

  Czytaj Więcej... o: Harmonogram zajęć na marzec 2022 - Chorzów
 • Harmonogram zajęć na marzec 2022 - Częstochowa

  Logo PFRON i PZn

    Tytuł projektu

  Nr umowy o dofinansowanie

  Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

  Planowana liczba uczestników formy wsparcia

  Planowane miejsce wsparcia

  Planowa ne godziny wsparcia

  Planowa ny termin wsparcia

  Trener prowadzący

   

  „KROK KU SAMODZIELNOŚCI – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z terenu województwa sląskiego”

   

   Psychoterapia indywidualna

   

  PZN Częstochowa

  12:30-15:30

  12:30-16:30

  13:30-15:30

  12:30-15:30

  07.03.22

  14.03.22

  21.03.22

  28.03.22

  Pani Jolanta Górnik

   

  Czytaj Więcej... o: Harmonogram zajęć na marzec 2022 - Częstochowa