Projekt „Mogę i ja - rehabilitacja osób niepełnosprawnych wzrokowo z województwa śląskiego - współfinansowany ze środków PFRON.