Projekt Aktywizacja osób bezrobotnych z niepełnosprawnością z terenu województwa śląskiego szansą na podniesienie kwalifikacji i powrót na rynek pracy"