Zapytanie Ofertowe do Projektu "Krok Ku Samodzielności" i "Ponad Barierami"

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski  oraz Koło Chorzów ogłasza nabór do pracy w charakterze instruktora osoby niewidomej w zakresie:

 

  1. Projekt „ Krok ku samodzielności „współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- Orientacja przestrzenna – 1800 godzin

- Czynności dnia codziennego  – 360 godzin

- Usprawnianie widzenia   – 144 godziny

- Arteterapia - 320 godzin

- Terapia ręki – 240 godzin

- Masaż – 360 godzin

- Nordic walking – 288 godzin

- Nowinki technologiczne – 480 godzin

- Brajl pismo punktowe- 180godzin

 

  1. Projekt : „ Ponad barierami „współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- Orientacja przestrzenna – 1.485 godzin

- Czynności dnia codziennego zajęcia indywidualne – 729 godzin

- Usprawnianie widzenia – 66 godziny

- Warsztaty informatyczno-technologiczne - 330 godzin

- Arteterapia – 240 godzin

- Ćwiczenia ruchowe ogólnousprawniające – 660 godzin

- Masaż – 330 godzin

- Nordic walking – 216 godzin

 

Osoby chętne do pracy w charakterze instruktora zapraszamy do składania ofert: oczekujemy dostępności 6 dni w tygodniu ( Pn-Sb) co najmniej przez 12 miesięcy.

 

W formularzu oferty należy wskazać nazwę formy wsparcia oraz tytuł projektu , cenę brutto wraz z narzutami pracodawcy , za którą Oferent zgadza się pracować ( cenę brutto wraz z narzutami pracodawcy – ok. 1,2 kwoty brutto pracownika)

 

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( dla każdego projektu osobno)

 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( dla każdego projektu osobno)

 

Do oferty należy koniecznie dołączyć kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach danej formy wsparcia oraz opis i potwierdzenie doświadczenia w pracy z osobami niewidomymi . Ofertę należy złożyć do 23 kwietnia ( piątek) do godziny 13,00 w siedzibie PZN Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka 77 , 41-500 Chorzów .

 

Podczas oceny otrzymanych ofert będą brane pod uwagę : kwalifikacje, doświadczenie w pracy z osobami niewidomymi oraz proponowana cena.

 

Załączniki:

01 Formularz Oferty (doc)

02 Oswiadczenie o spełnieniu warunków:

      02a) Krok Ku Samodzielności

      02b) Ponad Barierami

03. Oświadczenie RODO:

      03a) Krok Ku Samodzielności

      03b) Ponad Barierami