Harmonogram zajęć - "Kurs Instruktora Orientacji Przestrzennej"

Artykuły

 • Harmonogram zajęć na czerwiec 2021

  Logo PFRON i PZn

  Tytuł projektu

  Nr umowy o dofinansowanie

  Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

  Planowana liczba uczestników formy wsparcia

  Planowane miejsce wsparcia

  Planowane godziny wsparcia

  Planowany termin wsparcia

  Trener prowadzący

   

  „Kurs Instruktora Orientacji Przestrzennej”

  ZZO/000237/12/D

  Wykłady Propedeutyka Anatomii i Patofizjologii Narządu Wzroku

  Wykłady Propedeutyka Anatomii i Patofizjologii Narządu Ruchu

  Tyflopedagogika

  16

  SOSW CHORZÓW

  UL.Hajducka 22


  9.00-17.00

   

  9.00-17.00

   

  9.00-17.00

  28.06.2021

   

  29.06.2021

  30.06.2021

   

   

   

   

   

   

  Pani M.G

   

  Pan S.B.

  Pani D.S.

   

   

   

  Czytaj Więcej... o: Harmonogram zajęć na czerwiec 2021
 • Harmonogram zajęć na lipiec 2021

  Logo PFRON i PZn

  Tytuł projektu

  Nr umowy o dofinansowanie

  Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

  Planowana liczba uczestników formy wsparcia

  Planowane miejsce wsparcia

  Planowane godziny wsparcia

  Planowany termin wsparcia

  Trener prowadzący

   

  „Kurs Instruktora Orientacji Przestrzennej”

  ZZO/000237/12/D

  Tyflopedagogika

   

  Tyflopsychologia

   

  Zajęcia praktyczne

   

   

   

  Zajęcia Praktyczne

   

  Zajęcia Praktyczne

   

  16

  SOSW Chorzów

  Ul.Hajducka 22


  9.00-17.00

   

  9.00-17.00

   

  9.00-17.00

   

   

  9.00-17.00

   

  9.00-17.00

  01.07.2021

   

  02.07-03.07.2021

   

  05.07.2021-07.07.2021

   

  08.07.2021

   

  09.07.2021-10.07.2021

  Pan G.R.

   

  Pani M.H-K.

   

   

  Pani B.D

   

   Pani M.W.

   

   

  Pani J.Z.

  Czytaj Więcej... o: Harmonogram zajęć na lipiec 2021
 • Harmonogram zajęć na sierpień 2021

  Logo PFRON i PZn

  Tytuł projektu

  Nr umowy o dofinansowanie

  Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

  Planowana liczba uczestników formy wsparcia

  Planowane miejsce wsparcia

  Planowane godziny wsparcia

  Planowany termin wsparcia

  Trener prowadzący

   

  „Kurs Instruktora Orientacji Przestrzennej”

  ZZO/000237/12/D

  Zajęcia praktyczne

   

  16

  Chechło

  Ośrodek Żagiel

  Ul.Rekreacyjna 368 Świerklaniec


  14.00-20.00

  9.00-17.00

  9.00-14.00

  20.08.2021-22.08.2021

  Pani B.D.

  Czytaj Więcej... o: Harmonogram zajęć na sierpień 2021