Sprawozdanie za 2018

 

  1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowegoza 2018
  2. Rachunek zysków i strat, bilans za 2018
  3. Informacje uzupełniające za 2018

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski otrzymałw 2018 roku darowizny w kwocie 485982,54 zł, które zostałyprzeznaczone na ochronę i promocję zdrowia oraz na działania na rzecz osób niepełnosprawnych.