Sprawozdanie za: 2016

  1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowegoza 2016
  2. Rachunek zysków i strat, bilans za 2016
  3. Informacje uzupełniające za 2016

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski otrzymał w 2016 roku darowizny w kwocie 468551,60 zł, które zostały przeznaczone na ochronę i promocję zdrowia oraz na działania na rzecz osób niepełnosprawnych.