Pies przewodnik

 Logo PZN

Z przyjemnością informujemy, że jest ponownie możliwość starania się o psy przewodniki. Polski Związek Niewidomych jest obecnie partnerem w projekcie "Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania". Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Partnerami PZN i trzy niżej wymienione Fundacje.

 

W ramach projektu dotychczas:

- powstały standardy hodowli i pozyskiwania psów; szkolenia psów, szkolenia osób przygotowujących psy (kadry instruktorsko-trenerskiej); przekazywania psów osobom niewidomym; wdrażania fundreisingu; szkolenia wolontariuszy;

- szkolona jest kadra instruktorsko-trenerska;

- szkoleni są wolontariusze i fundraiserzy;

- przygotowywane są programy edukacyjne dotyczące psa przewodnika dla szkół;

- przygotowywane są filmy i spoty reklamowe;

- i oczywiście szkolone są psy.

Pierwsze psy będą już gotowe na początku 2021 roku.

Więcej informacji można uzyskać:

Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny Centrum Rehabilitacji; e-mail: rehabilitacja@pzn.org.pl;  tel. 22 635 52 84;

ul. Konwiktorska 9 00-216 Warszawa

oraz bezpośrednio do fundacji szkolących psy przewodniki:

  1. Fundacja Vis Maior

22 370 28 75 i 22 370 28 76 biuro@fundacjavismaior.pl

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 10 02-366 Warszawa

  1. Fundacja Pies Przewodnik

22 370 28 76 biuro@piesprzewodnik.org.pl

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 10 02-366 Warszawa

  1. Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik

+48 502 435 939 biuro@fundacja.labrador.pl

ul. Żwirki 9A 60-409 Poznań

Dziękujemy serdecznie za współpracę przy promocji idei psów przewodników w Polsce.

 

Pozdrawiamy,

Elżbieta Oleksiak

Kierownik Centrum Rehabilitacji

Anna Grądek

 

Centrum Rehabilitacji
Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych
ul. Konwiktorska 9
00 – 216 Warszawa

tel. 22 635 52 84
tel. 22 831 22 71 wew. 285
e-mail: agradek@pzn.org.pl
www.pzn.org.pl
https://www.facebook.com/Polski-Zwi%C4%85zek-Niewidomych-Instytut-Tyflologiczny-133212933444657

Osoby które mają zamiar starać się o psa przewodnika z woj. Śląskiego prosimy o kontakt z Punktem Informacji .

Kontakt:

Bogdan Gosławski

kom. 533 309 368

e-mail: info@slaski.pzn.org.pl