Sprawozdanie za 2020

 

  1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowegoza 2020. (pdf).
  2. Bilans rachunek zbiorczy za 2020 (pdf).
  3. Rachunek zysków i strat, bilans za 2020 (pdf).
  4. Informacje uzupełniające za 2020 (pdf).

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski otrzymałw 2020 roku darowizny w kwocie 537.549,39 zł, które zostałyprzeznaczone na ochronę i promocję zdrowia oraz na działania na rzecz osób niepełnosprawnych.