Projekt "Ponad Barierami"

Logo PFRON i PZn

01.04.2021-31.03.2024Projekt "Ponad Barierami", Współfinansowany ze środków PFRON.

 

Projekt : „Ponad barierami” - Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego” współfinansowany ze środków PFRON.

 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej u 45 ONiS dorosłych i dzieci z terenu woj. śląskiego.

Terin naboru: do wyczerpania miejsc.

W projekcie będą realizowane następujące formy wsparcia:

  1. Rehabilitacja podstawowa - orientacja przestrzenna
  2. Rehabilitacja podstawowa - nauka czynności dnia codziennego zajęcia indywidualne
  3. Rehabilitacja podstawowa - usprawnianie widzenia zajęcia indywidualne
  4. Rehabilitacja podstawowa – warsztaty informatyczno-technologiczne
  5. Rehabilitacja podstawowa – arteterapia
  6. Rehabilitacja podstawowa – ćwiczenia ruchowe ogólnousprawniające
  7. Rehabilitacja podstawowa - masaż
  8. Rehabilitacja podstawowa - nordic walking
  9. Poradnictwo ulg i uprawnień
  10. Poradnictwo w zakresie doboru i zakupu sprzętu i urządzeń czynności dnia codziennego

Koordynator projektu:

Aleksandra Gołkowska

 Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów

Kom. 533 300 719

mail:  projekty@slaski.pzn.org.pl