Harmonogram zajęć na listopad 2021

Logo PFRON i PZn

Tytuł projektu

Nr umowy o dofinansowanie

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

Planowana liczba uczestników formy wsparcia

Planowane miejsce wsparcia

Planowane godziny wsparcia

Planowany termin wsparcia

Trener prowadzący

 

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO

 

10:00-13:00

10:00-13:00

10:00-13:00

10:00-13:00

10:00-13:00

02.11.2021

03.11.2021

05.11.2021

09.11.2021

17.11.2021

Pani BR

Tytuł projektu

Nr umowy o dofinansowanie

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

Planowana liczba uczestników formy wsparcia

Planowane miejsce wsparcia

Planowane godziny wsparcia

Planowany termin wsparcia

Trener prowadzący

 

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO

 

17:00-20:00

17:00-20:00

17:00-20:00

17:00-20:00

17:00-20:00

17:00-20:00

17:00-20:00

03.11.2021

05.11.2021

08.11.2021

10.11.2021

12.11.2021

15.11.2021

17.11.2021

Pani DR

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- czynności dnia codziennego

zajęcia indywidualne

1BO

 

09:00-12:00

15:00-18:00

16:00-19:00

09:00-12:00

15:00-18:00

16:00-19:00

14:00-17:00

14:00-17:00

08:00-11:00

12:00-15:00

16:00-19:00

08:00-11:00

12:00-15:00

16:00-19:00

16:00-19:00

08:00-11:00

12:00-15:00

16:00-19:00

01.11.2021

01.11.2021

05.11.2021

06.11.2021

06.11.2021

10.11.2021

11.11.2021

12.11.2021

13.11.2021

13.11.2021

19.11.2021

20.11.2021

20.11.2021

22.11.2021

24.11.2021

27.11.2021

27.11.2021

29.11.2021

Pani RL-W

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- czynności dnia codziennego

zajęcia indywidualne

1BO

 

16:30-19:30

16:30-19:30

16:30-19:30

16:30-19:30

18:00-21:00

16:30-19:30

16:30-19:30

16:30-19:30

16:30-19:30

16:30-19:30

16:30-19:30

02.11.2021

03.11.2021

04.11.2021

09.11.2021

15.11.2021

16.11.2021

17.11.2021

22.11.2021

23.11.2021

24.11.2021

29.11.2021

Pani BW

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- usprawnianie widzenia

zajęcia indywidualne

1BO

 

13:00-14:00

14:00-15:00

13:00-14:00

14:00-15:00

13:00-14:00

14:00-15:00

08.11.2021

08.11.2021

22.11.2021

22.11.2021

29.11.2021

29.11.2021

Pani AG

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- warsztaty informatyczno-technologiczne

zajęcia indywidualne

 

 

08:00-11:00

11:30-14:30

08:00-11:00

11:30-14:30

08:00-11:00

11:30-14:30

08:00-11:00

11:30-14:30

08:00-11:00

11:30-14:30

08.11.2021

08.11.2021

09.11.2021

09.11.2021

10.11.2021

10.11.2021

15.11.2021

15.11.2021

16.11.2021

16.11.2021

Pan JK

„Ponad barierami”

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- arteterapia

zajęcia indywidualne

1BO

 

 

 

 

 

 

 

16:00-19:00

14:30-17:30

16:00-19:00

14:30-17:30

16:00-19:00

13.11.2021

18.11.2021

20.11.2021

23.11.2021

27.11.2021

Pani RL-W

 

 

 

 

 

 

„Ponad barierami”

 

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- arteterapia

zajęcia indywidualne

 

1BO

 

16:30-19:30

15:00-18:00

16:30-19:30

16:30-19:30

16:30-19:30

08.11.2021

15.11.2021

17.11.2021

22.11.2021

24.11.2021

Pani MK

 

„Ponad barierami”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZO/000229/12/D

Rehabilitacja podstawowa- ćwiczenia ruchowe ogólnousprawniające  zajęcia indywidualne

1BO

 

12:00-14:00

12:00-14:00

12:00-14:00

12:00-14:00

12:00-14:00

12:00-14:00

15:00-17:00

12:00-14:00

15:00-17:00

12:00-14:00

15:00-17:00

12:00-14:00

15:00-17:00

12:00-14:00

15:00-17:00

03.11.2021

05.11.2021

08.11.2021

10.11.2021

12.11.2021

15.11.2021

15.11.2021

17.11.2021

17.11.2021

19.11.2021

19.11.2021

22.11.2021

22.11.2021

24.11.2021

24.11.2021

Pani BK

„Ponad barierami”

 

ZZO/000229/12/D

Rehabilitacja podstawowa- ćwiczenia ruchowe ogólnousprawniające zajęcia indywidualne

1BO

 

15:00-17:00

18:00-20:00

15:00-17:00

18:00-20:00

15:00-17:00

18:00-20:00

15:00-17:00

18:00-20:00

15:00-17:00

18:00-20:00

18:00-20:00

18:00-20:00

18:00-20:00

18:00-20:00

18:00-20:00

03.11.2021

03.11.2021

05.11.2021

05.11.2021

08.11.2021

08.11.2021

10.11.2021

10.11.2021

12.11.2021

12.11.2021

15.11.2021

17.11.2021

19.11.2021

22.11.2021

24.11.2021

Pani KS

 

„Ponad barierami”

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- masaż zajęcia indywidualne

 

1BO

 

13:00-14:00

13:00-14:00

13:00-14:00

13:00-14:00

13:00-14:00

13:00-14:00

13:00-14:00

13:00-14:00

13:00-14:00

13:00-14:00

15.11.2021

16.11.2021

17.11.2021

18.11.2021

19.11.2021

22.11.2021

23.11.2021

24.11.2021

25.11.2021

26.11.2021

Pan SB

„Ponad barierami”

 

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- masaż zajęcia indywidualne

 

1BO

 

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

15.11.2021

15.11.2021

16.11.2021

16.11.2021

17.11.2021

17.11.2021

18.11.2021

18.11.2021

19.11.2021

19.11.2021

22.11.2021

22.11.2021

23.11.2021

23.11.2021

24.11.2021

24.11.2021

25.11.2021

25.11.2021

26.11.2021

26.11.2021

Pani PF