Harmonogram zajęć na grudzień 2021

Logo PFRON i PZn

Tytuł projektu

Nr umowy o dofinansowanie

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

Planowana liczba uczestników formy wsparcia

Planowane miejsce wsparcia

Planowane godziny wsparcia

Planowany termin wsparcia

Trener prowadzący

 

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO

 

09:00-12:00

09:00-12:00

09:00-12:00

09:00-12:00

09:00-12:00

04.12.2021

11.12.2021

28.12.2021

29.12.2021

31.12.2021

Pani BR

Tytuł projektu

Nr umowy o dofinansowanie

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

Planowana liczba uczestników formy wsparcia

Planowane miejsce wsparcia

Planowane godziny wsparcia

Planowany termin wsparcia

Trener prowadzący

 

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- czynności dnia codziennego

zajęcia indywidualne

1BO

 

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00

09:00-12:00

12:30-15:30

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00

09:00-12:00

12:30-15:30

15:00-18:00

15:00-18:00

09:00-12:00

12:30-15:30

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00

01.12.2021

02.12.2021

03.12.2021

04.12.2021

04.12.2021

06.12.2021

07.12.2021

08.12.2021

11.12.2021

11.12.2021

16.12.2021

17.12.2021

18.12.2021

18.12.2021

20.12.2021

21.12.2021

23.12.2021

28.12.2021

Pani RL-W

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- czynności dnia codziennego

zajęcia indywidualne

1BO

 

16:30-19:30

16:30-19:30

16:30-19:30

16:30-19:30

16:30-19:30

16:30-19:30

16:30-19:30

16:30-19:30

01.12.2021

02.12.2021

07.12.2021

08.12.2021

09.12.2021

14.12.2021

15.12.2021

16.12.2021

Pani BW

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- usprawnianie widzenia

zajęcia indywidualne

1BO

 

13:00-14:00

14:00-15:00

13:00-14:00

14:00-15:00

13:00-14:00

14:00-15:00

06.12.2021

06.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

20.12.2021

20.12.2021

Pani AG

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- warsztaty informatyczno-technologiczne

zajęcia indywidualne

 

 

08:00-11:00

12:00-15:00

08:00-11:00

12:00-15:00

08:00-11:00

12:00-15:00

08:00-11:00

12:00-15:00

08:00-11:00

12:00-15:00

13.12.2021

13.12.2021

14.12.2021

14.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

16.12.2021

16.12.2021

17.12.2021

17.12.2021

Pan JK

„Ponad barierami”

 

 

 

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- arteterapia

zajęcia indywidualne

1BO

 

 

 

 

 

17:00-20:00

17:00-20:00

17:00-20:00

16:00-19:00

16:00-19:00

04.12.2021

11.12.2021

18.12.2021

22.12.2021

27.12.2021

Pani RL-W

 

 

 

„Ponad barierami”

 

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- arteterapia

zajęcia indywidualne

 

1BO

 

15:30-18:30

16:30-19:30

15:30-18:30

01.12.2021

06.12.2021

08.12.2021

Pani MK

 

„Ponad barierami”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZO/000229/12/D

Rehabilitacja podstawowa- ćwiczenia ruchowe ogólnousprawniające  zajęcia indywidualne

1BO

 

12:00-14:00

12:00-14:00

12:00-14:00

12:00-14:00

12:00-14:00

12:00-14:00

15:00-17:00

12:00-14:00

15:00-17:00

12:00-14:00

15:00-17:00

12:00-14:00

15:00-17:00

12:00-14:00

15:00-17:00

01.12.2021

03.12.2021

06.12.2021

08.12.2021

10.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

17.12.2021

17.12.2021

20.12.2021

20.12.2021

22.12.2021

22.12.2021

Pani BK

„Ponad barierami”

 

ZZO/000229/12/D

Rehabilitacja podstawowa- ćwiczenia ruchowe ogólnousprawniające zajęcia indywidualne

1BO

 

15:00-17:00

18:00-20:00

15:00-17:00

18:00-20:00

15:00-17:00

18:00-20:00

15:00-17:00

18:00-20:00

15:00-17:00

18:00-20:00

18:00-20:00

18:00-20:00

18:00-20:00

18:00-20:00

18:00-20:00

01.12.2021

01.12.2021

03.12.2021

03.12.2021

06.12.2021

06.12.2021

08.12.2021

08.12.2021

10.12.2021

10.12.2021

13.12.2021

15.12.2021

17.12.2021

20.12.2021

22.12.2021

Pani KS

 

„Ponad barierami”

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- masaż zajęcia indywidualne

 

1BO

 

13:00-14:00

13:00-14:00

13:00-14:00

13:00-14:00

13:00-14:00

13:00-14:00

13:00-14:00

13:00-14:00

13:00-14:00

13:00-14:00

06.12.2021

07.12.2021

08.12.2021

09.12.2021

10.12.2021

13.12.2021

14.12.2021

15.12.2021

16.12.2021

17.12.2021

Pan SB

„Ponad barierami”

 

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- masaż zajęcia indywidualne

 

1BO

 

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

06.12.2021

06.12.2021

07.12.2021

07.12.2021

08.12.2021

08.12.2021

09.12.2021

09.12.2021

10.12.2021

10.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

14.12.2021

14.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

16.12.2021

16.12.2021

17.12.2021

17.12.2021

Pani PF