Harmonogram zajęć na marzec 2022

Logo PFRON i PZn

Tytuł projektu

Nr umowy o dofinansowanie

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

Planowana liczba uczestników formy wsparcia

Planowane miejsce wsparcia

Planowane godziny wsparcia

Planowany termin wsparcia

Trener prowadzący

 

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO

 

15:00-18:00

03.03.2022

04.03.2022

07.03.2022

09.03.2022

11.03.2022

14.03.2022

15.03.2022

16.03.2022

17.03.2022

18.03.2022

Pani BR

Tytuł projektu

Nr umowy o dofinansowanie

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

Planowana liczba uczestników formy wsparcia

Planowane miejsce wsparcia

Planowane godziny wsparcia

Planowany termin wsparcia

 

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO

 

13:30-16:30

01.03.2022

03.03.2022

07.03.2022

09.03.2022

11.03.2022

14.03.2022

16.03.2022

18.03.2022

21.03.2022

23.03.2022

Pani JZ

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO

 

17:00-20:00

02.03.2022

07.03.2022

09.03.2022

12.03.2022

14.03.2022

17.03.2022

21.03.2022

24.03.2022

28.03.2022

30.03.2022

Pani DP

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO

 

16:00-19:00

01.03.2022

03.03.2022

04.03.2022

08.03.2022

10.03.2022

11.03.2022

15.03.2022

17.03.2022

18.03.2022

22.03.2022

24.03.2022

25.03.2022

29.03.2022

30.03.2022

31.03.2022

Pani AR

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO

 

10:00-13:00

02.03.2022

04.03.2022

07.03.2022

09.03.2022

14.03.2022

Pani SS

Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO

 

 

03.03.2022

04.03.2022

07.03.2022

09.03.2022

11.03.2022

14.03.2022

15.03.2022

17.03.2022

18.03.2022

Pani IJ

Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO

 

07:00-10:00

03.03.2022

04.03.2022

07.03.2022

10.03.2022

11.03.2022

14.03.2022

17.03.2022

18.03.2022

21.03.2022

24.03.2022

Pani JK

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- czynności dnia codziennego

zajęcia indywidualne

1BO

 

08:00-11:00

11:30-14:30

08:00-11:00

11:30-14:30

08:00-11:00

11:30-14:30

08:00-11:00

11:30-14:30

08:00-11:00

11:30-14:30

08:00-11:00

11:30-14:30

08:00-11:00

11:30-14:30

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00

08:00-11:00

11:30-14:30

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00

05.03.2022

05.03.2022

10.03.2022

10.03.2022

11.03.2022

11.03.2022

12.03.2022

13.03.2022

14.03.2022

14.03.2022

15.03.2022

15.03.2022

19.03.2022

19.03.2022

21.03.2022

22.03.2022

23.03.2022

24.03.2022

25.03.2022

26.03.2022

26.03.2022

28.03.2022

29.03.2022

30.03.2022

Pani RL-W

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- usprawnianie widzenia

zajęcia indywidualne

1BO

 

13:00-15:00

13:00-15:00

13:00-15:00

07.03.2022

14.03.2022

21.03.2022

Pani AG

„Ponad barierami”

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- arteterapia

zajęcia indywidualne

1BO

 

 

 

 

 

 

 

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00

05.03.2022

11.03.2022

12.03.2022

14.03.2022

19.03.2022

26.03.2022

31.03.2022

Pani RL-W

 

 

 

 

 

 

 

„Ponad barierami”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZO/000229/12/D

Rehabilitacja podstawowa- ćwiczenia ruchowe ogólnousprawniające  zajęcia indywidualne

1BO

 

12:00-14:00

12:00-14:00

12:00-14:00

12:00-14:00

12:00-14:00

12:00-14:00

15:00-17:00

12:00-14:00

15:00-17:00

12:00-14:00

15:00-17:00

12:00-14:00

15:00-17:00

12:00-14:00

15:00-17:00

02.03.2022

04.03.2022

07.03.2022

09.03.2022

11.03.2022

14.03.2022

14.03.2022

16.03.2022

16.03.2022

18.03.2022

18.03.2022

21.03.2022

21.03.2022

23.03.2022

23.03.2022

Pani BK

„Ponad barierami”

 

ZZO/000229/12/D

Rehabilitacja podstawowa- ćwiczenia ruchowe ogólnousprawniające zajęcia indywidualne

1BO

 

15:00-17:00

18:00-20:00

15:00-17:00

18:00-20:00

15:00-17:00

18:00-20:00

15:00-17:00

18:00-20:00

15:00-17:00

18:00-20:00

15:00-17:00

15:00-17:00

15:00-17:00

15:00-17:00

15:00-17:00

15.03.2022

15.03.2022

16.03.2022

16.03.2022

17.03.2022

17.03.2022

18.03.2022

18.03.2022

21.03.2022

21.03.2022

22.03.2022

23.03.2022

24.03.2022

25.03.2022

28.03.2022

Pani SB

 

„Ponad barierami”

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- masaż zajęcia indywidualne

 

1BO

 

12:00-13:00

12:00-13:00

12:00-13:00

12:00-13:00

12:00-13:00

12:00-13:00

12:00-13:00

12:00-13:00

12:00-13:00

12:00-13:00

01.03.2022

02.03.2022

03.03.2022

04.03.2022

07.03.2022

08.03.2022

09.03.2022

10.03.2022

11.03.2022

14.03.2022

Pan SB

„Ponad barierami”

 

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- masaż zajęcia indywidualne

 

1BO

 

10:00-11:00

11:00-12:00

 

 

01.03.2022

02.03.2022

03.03.2022

04.03.2022

07.03.2022

08.03.2022

09.03.2022

10.03.2022

11.03.2022

14.03.2022

Pani PF