Harmonogram zajęć na maj 2022

Logo PFRON i PZn

Tytuł projektu

Nr umowy o dofinansowanie

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

Planowana liczba uczestników formy wsparcia

Planowane godziny wsparcia

Planowany termin wsparcia

Trener prowadzący

 

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO 2h

07:45-09:45

09.05.2022

19.05.2022

20.05.2022

24.05.2022

26.05.2022

Pani JK

Tytuł projektu

Nr umowy o dofinansowanie

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

Planowana liczba uczestników formy wsparcia

Planowane godziny wsparcia

Planowany termin wsparcia

Trener prowadzący

 

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO 2h

16:30-18:30

17.05.2022

18.05.2022

19.05.2022

23.05.2022

25.05.2022

30.05.2022

Pani JZ

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO 2h

13:30-15:30

14:00-16:00

25.05.2022

27.05.2022

Pan MS

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa czynności dnia codziennego

zajęcia indywidualne

1BO 3h

11:00-14:00

15:00-18:00

15:00-18:00

11:00-14:00

15:00-18:00

15:00-18:00

16:00-19:00

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00

10:30-13:30

14:00-17:00

17:00-20:00

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00

14:00-17:00

15:00-18:00

15:00-18:00

07.05.2022

09.05.2022

10.05.2022

11.05.2022

12.05.2022

13.05.2022

14.05.2022

16.05.2022

17.05.2022

19.05.2022

20.05.2022

21.05.2022

21.05.2022

22.05.2022

23.05.2022

25.05.2022

26.05.2022

28.05.2022

30.05.2022

31.05.2022

Pani RL-W

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa ćwiczenia ruchowe ogólnousprawniające

1BO

13:00-14:00

11:00-14:00

11:00-14:00

13:00-15:00

11:00-15:00

11:00-15:00

11:00-15:00

11:00-15:00

11:00-15:00

11:00-15:00

11:00-15:00

11:00-15:00

09.05.2022

11.05.2022

13.05.2022

16.05.2022

17.05.2022

18.05.2022

20.05.2022

23.05.2022

25.05.2022

27.05.2022

30.05.2022

31.05.2022

Pani BK

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- masaż

1BO

10:00-12,00

10:00-12:00

10,00-11,00

10:00-12:00

10:00-12:00

10:00-12:00

10:00-12:00

10:00-12:00

10:00-12:00

10:00-12:00

10:00-12:00

10:00-12:00

10:00-12:00

04.05.2022

05.05.2022

06.02.2022

09.05.2022

10.05.2022

11.05.2022

12.05.2022

13.05.2022

16.05.2022

17.05.2022

18.05.2022

19.05.2022

20.05.2022

Pani PF

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- masaż

1BO

12:00-13:00

23.05.2022

24.05.2022

25.05.2022

26.05.2022

27.05.2022

Pan SB

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- arteterapia

1BO

17:00-20:00

17:00-20:00

15:00-18:00

16:00-19:00

18.05.2022

23.05.2022

25.05.2022

30.05.2022

Pani MK

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- technologiczne

1BO

09:30-12:30

13:00-16:00

09:00-12:00

12:30-15:30

09:00-12:00

12:30-15:30

09:00-12:00

12:30-15:30

09:00-12:00

12:30-15:30

16.05.2022

16.05.2022

18.05.2022

18.05.2022

20.05.2022

20.05.2022

23.05.2022

23.05.2022

25.05.2022

25.05.2022

Pan JK