Koło Katowice zmienia siedzibę.

Nowa siedziba zaczne działać po 11.10.2021

Od 30.09.2021 do dnia 11.10.2021, Koło zawiesza swoją działalność z powodu zmiany siedziby. Pilne sprawy prosimy załatwiać w Okręgu Śląskim PZN, 41-500 Chorzów, ul Katowicka 77, tel. 32 771 09 22, 32 241 37 37, mail: slaski@pzn.org.pl, www: http://www.slaski.pzn.org.pl/ 

NOwy adres siedziby Koła PZN Katowice to:

Al. Korfantego 8

40-004 Katowice