Harmonogram zajęć - "Kurs Instruktora Orientacji Przestrzennej"

Artykuły

  • Harmonogram zajęć na marzec 2022

    Logo PFRON i PZn

    Tytuł projektu

    Nr umowy o dofinansowanie

    Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

    Planowana liczba uczestników formy wsparcia

    Planowane miejsce wsparcia

    Planowane godziny wsparcia

    Planowany termin wsparcia

    Trener prowadzący

     

    „Kurs Instruktora Orientacji Przestrzennej”

    ZZO/000237/12D

    Zajęcia praktyczne zakończone egzaminem

     

     

     

    16

     

     

     

    PZN Okręg Śląski  Chorzów

    Ul. Katowicka 77


    9.00-17.00

     

     

     

    26.03.2022

     
    Czytaj Więcej... o: Harmonogram zajęć na marzec 2022
  • Harmonogram zajęć na luty 2022

    Logo PFRON i PZn

    Tytuł projektu

    Nr umowy o dofinansowanie

    Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

    Planowana liczba uczestników formy wsparcia

    Planowane miejsce wsparcia

    Planowane godziny wsparcia

    Planowany termin wsparcia

    Trener prowadzący

     

    „Kurs Instruktora Orientacji Przestrzennej”

    ZZO/000237/12D

    Zajęcia praktyczne

    16

    SOSW Chorzów

    Ul. Hajducka 22


    9.00-17.00

    14.02.2022-19.02.2022

     
    Czytaj Więcej... o: Harmonogram zajęć na luty 2022
  • Harmonogram zajęć na czerwiec 2021

    Logo PFRON i PZn

    Tytuł projektu

    Nr umowy o dofinansowanie

    Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

    Planowana liczba uczestników formy wsparcia

    Planowane miejsce wsparcia

    Planowane godziny wsparcia

    Planowany termin wsparcia

    Trener prowadzący

     

    „Kurs Instruktora Orientacji Przestrzennej”

    ZZO/000237/12/D

    Wykłady Propedeutyka Anatomii i Patofizjologii Narządu Wzroku

    Wykłady Propedeutyka Anatomii i Patofizjologii Narządu Ruchu

    Tyflopedagogika

    16

    SOSW CHORZÓW

    UL.Hajducka 22


    9.00-17.00

     

    9.00-17.00

     

    9.00-17.00

    28.06.2021

     

    29.06.2021

    30.06.2021

     

     

     

     

     

     

    Pani M.G

     

    Pan S.B.

    Pani D.S.

     

     

     

    Czytaj Więcej... o: Harmonogram zajęć na czerwiec 2021